Nieuwste school binnen Dunamare Onderwijsgroep

Trots en blij kunnen we de naam aankondigen van de nieuwste school binnen Dunamare Onderwijsgroep: Saga Driehuis. – April van Loenen, lid van het College van Bestuur van Dunamare Onderwijsgroep.

Vanaf schooljaar 2022-2023 opent deze school, gestoeld op het Agora-onderwijs, in Driehuis haar deuren. Kinderen in de regio krijgen daarmee nog meer keuze voor hun vervolgopleiding. ‘Saga’ is een ongebruikelijke naam, maar deze nieuwste loot aan de ‘Dunamaregroep’ is dan ook een ongebruikelijke school. Er zijn geen standaardvakken met vaste lesmethodes, huiswerkopdrachten en toetsweken. Leren gebeurt met challenges vanuit eigen vragen, talenten, persoonlijkheid en interesses. ‘Leergierigheid heeft vrijheid nodig’, is een uitgangspunt van het Agora-onderwijs. Elke leerling kiest zijn of haar eigen leerdoelen. Coaches ondersteunen de leerling bij deze leerreis.

De naam Saga is gekozen als verwijzing naar de middeleeuwse saga’s – Oudnoorse verhalen over de levensreizen van koningen, krijgers en andere personages in vroeger tijden. Op Saga starten leerlingen hun eigen inspirerende ontdekkingsreis, die ongetwijfeld leidt tot een mooi begin van hun persoonlijke ‘saga’.