Hoe zorgt Saga dat de school een afspiegeling wordt van de samenleving?

Saga wil toegankelijk zijn voor ieder kind. In principe wordt elk kind benaderd en behandeld vanuit erkende ongelijkheid (geen kind is hetzelfde, dus behandelen we ieder kind op zijn eigen wijze), waardoor ze uiteindelijk gelijke kansen krijgen in de leergemeenschap. Dit wordt niet gedaan door te selecteren aan de poort door de manier waarop Saga persoonlijke leerroutes inzet binnen een heterogene groep

Door de brede opzet qua niveaus (vmbo t/m vwo) en het aannamebeleid dat streeft naar een afspiegeling van de regionale leerlingenpopulatie is Saga een goed antwoord voor toenemende segregatie in het Nederlandse onderwijs.