Community

Saga Driehuis is een community school. Dat betekent dat de school bestaat uit coaches, leerlingen en iedereen die met Saga verbonden is.

Community school

We geloven dat leerlingen het meeste leren als ze midden in de maatschappij staan en actief meedoen. Daarom willen we niet alleen in verbinding staan met leerlingen en ouders, maar ook met buurtbewoners, lokale ondernemers, experts en wetenschappers. Deze ‘supporters’ dragen op verschillende manieren bij aan de school, zowel beleidsmatig als praktisch.

Meedoen?

Ouders zijn actief betrokken bij Saga. Hoe? Op veel manieren! Ouders zijn op de hoogte van de challenges en ontwikkelingen van hun kinderen, maar kunnen ook meedoen in commissies en werkgroepen. Denk aan de deeledezeggenschapsraad (dMR), community avonden of het geven van inspiratiesessies.
Wil je meedoen in een van deze activiteiten?
Deelnemen aan de dMR
Inspiratiesessie geven
Groencommissie
Sponsorcommissie
Ondernemerscommissie
 
Geef je snel op via meedoen@sagadriehuis.nl.

Kom inspireren!

Op Agora werken leerlingen aan hun eigen challenges, die beginnen met een idee of vraag. Wekelijkse inspiratiesessies zijn een vast onderdeel van ons programma. Dit zijn workshops, excursies, presentaties of lezingen over verschillende onderwerpen. Het doel is om leerlingen kennis te laten maken met nieuwe onderwerpen die kunnen leiden tot interessante challenges. Bijvoorbeeld, een inspiratiesessie over filmmaken kan leiden tot een documentaire over het leven in de sloot achter hun huis.
Heb jij een idee voor een inspiratiesessie? Laat het ons weten via de link hieronder!

deelMedezeggenschapsraad

Saga Driehuis heeft een dMR die bestaat uit 2 leerlingen, 2 ouders en 2 medewerkers. De dMR draagt bij aan belangrijke beslisprocessen en adviseert de schoolleiding.

Leerlingeninspraak

Leerlingen hebben een stem op Saga. Naast de leerlingenraad, die voorstellen doet over het onderwijs en het schoolklimaat, stellen leerlingen en coaches samen een gedragscode op. Deze code legt vast hoe we met elkaar omgaan. Er is ook een leerlingenstatuut met de rechten en plichten van de leerlingen. Wijzigingen in het statuut kunnen worden voorgesteld door de leerlingen en de schoolleiding.