FAQ

Dit zijn de vragen die het meest aan ons gesteld worden:

Agora is Grieks voor plein. Agora-onderwijs is een leercommunity (plein) waar je elkaar ontmoet, waar je zelfkennis groeit, waar je je eigen kracht, passie en ongekende mogelijkheden ontdekt. Dat gebeurt middels challenges (leerprojecten) met zelfgekozen reisdoel en coachgestuurde route. Agora garandeert dat ieder kind zich optimaal ontwikkelt, individueel gecoacht vanuit vertrouwen, vrijheid en vreugde. Als ieder kind lachend naar school gaat en lachend uit school komt, gaat leren vanzelf.
Agora is de Griekse benaming voor ‘plein’ of ‘marktplaats’: het hart van de stad en dé plek om kennis en wijsheid te delen en op te halen. Het is de plek waar ontmoeting en inspiratie centraal staan. Agora staat ook symbool voor de wereld, wij vinden dat het leren vooral in de wereld plaats moet vinden.

Eigenlijk zou je die vraag anders moeten stellen. Als elk kind maatwerk krijgt, dat precies bij hem of haar past, hoe kan dit dan niet geschikt zijn? Natuurlijk zijn er kinderen die het prettig vinden om ‘traditioneel’ te leren via studieboeken en proefwerken. Nou, dan kan dat. Maar veel kinderen menen, vaak door de invloed van hun ouders, dat leren op een voorgeschreven, gedisciplineerde manier moet. Als een kind daar niet van wil afwijken, is Saga Driehuis niet geschikt. Wij hebben erg veel vertrouwen in onze kinderen en leren hen liever hoe ze autonoom hun eigen leerroute kunnen bepalen. De coach helpt alleen. Door zelf te leren ontwikkelt een kind zelfdiscipline. Dat vinden wij van een hogere status dan discipline. Agora-onderwijs is maatwerk en maatwerk is voor iedereen geschikt.

Er zijn niet echt klassen. Je zit wel in een coachgroep. Samen met je coachgroep start je elke dag op en sluit je ook de dag af.  Indien je coach niet aanwezig is, dan val je terug op de ‘duocoach’. De coachgroep is heterogeen, zodat iedereen van en met elkaar kan leren. In de coachgroep zitten maximaal 18 kinderen.

Deze gegevens geven een startniveau aan. Bij Saga Driehuis streven we ernaar dat ieder kind een regulier diploma haalt, minimaal op het niveau van het basisschooladvies.

Toetsen als proefwerken en overhoringen kent Agora-onderwijs niet. Coaches op Saga geven wél de hele dag door feedback. Volgens de pedagogische richtlijnen is het geven van feedback een vorm van formatieve toetsing (wat weet het kind wel en wat nog niet?). Saga-kinderen worden dus eigenlijk de hele dag getoetst. Proefwerken en overhoringen  zijn voorbeelden van summatieve toetsen (weet het kind het wel óf niet?). Die laatste hebben we niet. Ook omdat dat kan leiden tot vergelijkingsgedrag. Saga Driehuis vergelijkt kinderen niet. Elk kind is uniek. Summatieve toetsen leiden tot demotivatie en verlies aan zelfvertrouwen, wanneer een kind deze slecht maakt. Als je een paar jaar autonoom hebt leren studeren ben je ook in staat om zelf summatieve toetsen te maken. Maar daarvoor moet je eerst goed autonoom kunnen leren. En wat dan als een Saga-kind het examentraject ingaat, dat wel uit summatieve toetsen bestaat? Dan zal de leerling hierop voorbereid zijn, vanuit zijn kennis van autonoom leren. Leerlingen kunnen altijd diagnostische toetsen maken, als ze dat zelf willen. In het (voor)examenjaar worden er wel schoolexamens afgenomen. Rapporten zijn er niet. Na elke challenge wordt samen met de coach teruggekeken op wat er geleerd is en dit wordt door het kind in zijn digitale portfolio vastgelegd. Elk autonoom lerend kind ontwikkelt goed inzicht in wat belangrijk is voor zijn of haar ontwikkeling.

Eigenlijk geloven we niet dat er kinderen zijn zonder motivatie. Het is natuurlijk best mogelijk dat het bij het ene kind wat langer duurt om die motivatie te vinden dan bij het andere kind. Dan nemen we daar dus gewoon die tijd voor die ervoor nodig is. Alle kinderen op Saga Driehuis gaan die zoektocht maken en het begint met ontdekken waar ze nieuwsgierig naar zijn. Alle kinderen op Saga zitten juist op een Agora-school om te leren wie ze zelf zijn en wat ze willen. En natuurlijk helpen we ze daarbij. Wanneer een kind zelf mag gaan over wat ie leert, wanneer een kind dingen mag doen waar hij/zij echt aanleg voor heeft, wanneer een kind daarin bijgestaan wordt door een coach die het kind kent en er een band mee heeft, dan zal het kind vanzelf gemotiveerd raken om in beweging te komen.

Sport wordt op twee tot drie vaste momenten per week aangeboden. De invulling is ook Agoriaans. De kinderen leren hun eigen bewegingsdoelen voor zichzelf stellen en daar aan te werken op lespleinen. Leerlingen kunnen ook bijvoorbeeld vanuit een challenge een sportworkshop of sportochtend organiseren voor medeleerlingen, of ze kunnen sportactiviteiten met en in de buurt organiseren voor diverse doelgroepen.

Saga neemt kinderen aan met adviesniveau vmbo-gl  t/m vwo. Van alle niveaus worden jaarlijke evenveel leerlingen aangenomen, dus ruim 30% van de leerlingen starten bij Saga met een vmbo-advies, ruim 30% havo en ook 30%  vwo. Vervolgens zullen ook de coachgroepen in die verhoudingen worden ingedeeld.  Zo werkt ieder kind in een gemengde groep met gemengde talenten. Precies zoals het uiteindelijk in de ‘buitenwereld’ ook zal zijn.

Het absolute vertrouwen in hun kind. Daarnaast verwachten wij een actieve inbreng en hoge mate van betrokkenheid van ouders. In de eerste plaats bij de ontwikkeling van hun eigen kind, door bijvoorbeeld regelmatig bij te dragen met feedback op de voortgang van het kind en daar ook zelf initiatief in te nemen. Daarnaast kunnen ouders bijdragen door inspiratiesessies te geven, excursies te begeleiden of betrokken te zijn bij één van de oudergroepen zoals de denktank of inrichting van de Saga-ruimte. Ouders zijn vaak de ambassadeurs van Agora-onderwijs, blijkt uit ervaring. Ze zijn solidair aan de leerbenadering van Agora maar voorzien de coaches ook continu van waardevolle feedback. We organiseren straks bij Saga Driehuis ook ouderavonden voor ouders rondom een thema. 

Tijdens de dagstart komen uiteenlopende onderwerpen aan bod om de leerling te stimuleren en enthousiasmeren. Daarnaast worden er verschillende inspiratiesessies gegeven door onder andere ouders. Die workshops gaan over zeer uiteenlopende onderwerpen: van hacken tot het brein, van werken in de zorg tot fake news. In deze sessies kunnen kinderen op vrijwillige basis in aanraking komen met onderwerpen die ze nog niet kennen. Ook liggen er overal verschillende actuele tijdschriften zoals Quest, National Geographic, Historia en Psychologie, waardoor kinderen al bladerend tot nieuwe inspiratie kunnen komen. Geen nieuwsgierigheid? Dan is er ergens schade opgelopen en moeten we proberen de oorzaak op te sporen. Elk kind is van nature nieuwsgierig! Kinderen presenteren hun challenges aan elkaar en coaches gebruiken afwisselende werkvormen om kinderen op ideeën te brengen.

Er is vrijheid, maar geen vrijblijvendheid. Zolang het handelen niet ten koste gaat van de autonomie van anderen, mag een leerling veel bepalen. Saga Driehuis is erg waardegericht. We zitten in een community, leergezinnen die rekening houden met elkaar. De Saga-leerlingen maken altijd een betekenisvolle keuze in een sociale context. Ook moet het kind tot het besef komen dat in de wereld alles gebeurt in samenhang. De coach ziet erop toe dat het kind zich veelzijdig ontwikkelt. De nieuwsgierigheid is de motor van al het leren en de verbeeldingskracht (fantasie) is de brandstof.

We monitoren onze leerlingen met een ingenieus digitaal leerprocesvolgsysteem, speciaal ontworpen voor Agora-onderwijs. Daarbij hebben we inzicht in het leerproces per kind. Daarnaast hebben we nog een door Agora-leerlingen ontwikkelde voortgangsmonitor, die de persoonlijkheidskenmerken en vaardigheden van elk kind inzichtelijk maakt. Vooral voor het kind zelf en de coach, maar natuurlijk ook voor ouders. Het belangrijkste is dat het kind inzicht krijgt hoe hij of zij steeds autonomer weet te leren. Er is wekelijks feedback van de coach.

Het mbo en hbo is ook in beweging. Ook daar zijn losse vakken losgelaten en wordt met beroepsproducten gewerkt. Ook zien we steeds vaker formatieve toetsing en wordt met portfolio’s en projecten gewerkt. Dit zijn werkwijzen die kenmerken hebben van de challenges in Agora-onderwijs; gedeeltelijke keuzevrijheid voor vorm en inhoud bij de student waardoor autonomie en motivatie wordt bevorderd. Omdat de kinderen bij Saga Driehuis autonoom leren leren, hebben ze daar hun hele leven profijt van.

Wij vinden deze vakken heel belangrijk, zo niet essentieel! Saga Driehuis zal kunst, theater, dans en muziek op alle mogelijke manieren aanbieden en kinderen stimuleren om vieringen te organiseren waar muziek, theater en dans een plek heeft. Ook kunnen de kinderen vanuit het CJP-budget ook meedoen aan activiteiten van kunstenaars.

Stel je vraag.

Bij Saga zijn we gek op vragen. Omdat wij geloven dat nieuwsgierigheid de basis is van leren.
Dus tik maar in wat je wilt weten. We vinden niks gek.

Staat je vraag er niet tussen? Klik hier! + -

    We hebben je e-mailadres nodig om je te kunnen antwoorden en zullen deze niet gebruiken voor andere doeleinden.