Aanmelden voor Saga

Bij Saga werkt alles net even anders, dus ook de aanmelding. Bij ons begint alles met een persoonlijke kennismaking.

Helaas kun je je niet meer aanmelden voor het komende schooljaar.

Dat betekent dat je je niet kunt aanmelden, tenzij je een uitnodiging hebt gehad voor een kennismakingsgesprek.

Meer informatie over het kennismakingsgesprek vind je in de informatie hieronder.

Het Kennismakingsgesprek

Tussen 4 en 19 maart voeren wij kennismakingsgesprekken met alle kinderen die na een challenge middag hebben besloten toch echt naar Saga te willen.

Aanmelden voor deze kennismakingsgesprekken gaat in 4 stappen.

Download het ‘Dit ben ik’-formulier.

Zet je naam erop en doe je ding. Schrijf, teken, plak… alles mag.

Download het ‘Dit kan ik’-formulier.

En vul het samen met je leerkracht in.

Schrijf een motivatiebrief.

Waarom wil jij naar Saga? Je mag het ook in een korte video vertellen of laten zien (max 90 sec).

Vul dit formulier aanmelden kennismakingsgesprek in

En stuur bovenstaande formulieren mee.

Lees hieronder hoe het aanmeldproces verder verloopt.

Volgnummers, voorrangsregels en de aanmeldweek

Als je je aanmeldt voor een kennismakingsgesprek krijg je een volgnummer, gebaseerd op onze voorrangsregels. Dat volgnummer bepaalt of je in aanmerking komt voor een kennismakingsgesprek. Alleen als je een kennismakingsgesprek hebt gevoerd, kun je na tijdens de aanmeldweek ook geplaatst worden.

De aanmeldweek is dit jaar tussen 25 en 31 maart. Op 10 april weet je of je definitief bent geplaatst.

Aanmelden met een mdo-o?

Saga Driehuis is een reguliere middelbare school en biedt basisondersteuning. Wil jouw basisschool je aanmelden met een mdo-o, dan geldt hiervoor een aparte aanmeldingsprocedure. Deze kun je downloaden in het overzicht hierboven. Belangrijk om daarbij te vermelden is het volgende:

  • Deelname aan een meeloopdag op Saga Driehuis is voorwaarde voor aanmelding met een mdo-o. Tijdens deze meeloopdag vindt een kennismakingsgesprek plaats met ouders, jongere en zorgteam.
  • Voor het kennismakingsgesprek en de meeloopdag worden een motivatiefilmpje, het Dit ben ik en het Dit kan ik formulier met ons gedeeld. Zie ook hierboven.
  • Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken wij of ons onderwijsconcept bij de jongere past.
  • Het mdo-o gesprek kan pas in gang gezet worden door de basisschool als er een meeloopdag en kennismakingsgesprek hebben plaatsgevonden. De zorgplicht gaat in op de dag van het mdo-o gesprek.
  • Aanvragen voor een meeloopdag worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Er kan tussen de aanvraag en de meeloopdag enige tijd zitten gezien de capaciteit van het (kleine) team. Op dit moment (november 2023) zitten de afspraakmogelijkheden al vol tot eind januari 2024.