Kun je ook eindexamen doen op Saga Driehuis?

Ja! iedereen doet gewoon eindexamen op Saga.

Wanneer een leerling een idee heeft wat hij/zij na deze school wil gaan doen wordt in overleg met leerling, ouders en coach een bovenbouwtraject vastgesteld: Over hoeveel jaar (één, twee of drie) zou je met welk diploma van deze school willen komen?

Er wordt dan een assessment gedaan, mogelijk met wat formatieve toetsen, om te bepalen of er voldoende basiskennis is om het examentraject in te gaan. Coach en leerling maken daarbij een plan van aanpak voor het wegwerken van eventuele lacunes.

In de bovenbouw stelt de leerling een challenge om zijn/haar diploma te halen, dit doet hij vanuit intrinsieke motivatie omdat hij/zij in de onderbouw een brede blik op de wereld heeft gekregen (de vijf werelden van Agora). Op basis hiervan heeft hij/zij een beeld van welke richting (beroep/studie) hij/ zij op wil. Vervolgens gaat de leerling zelf de challenge aan om te gaan voor het eindexamen.

Hierbij hoort natuurlijk een regulier profiel, ze maken samen met hun coach een planning en zetten bepaalde dagdelen per week de beschikbare vak-expert in om het diploma te halen. Het kan zo zijn dat een leerling in bijvoorbeeld het jaar of zelfs twee jaar vóór het examen al een bepaald vak afrondt. Deze blijven vervolgens nog twee jaar geldig en uiteindelijk stapelt de leerling zijn challenges op elkaar zodat hij/zij uiteindelijk gewoon zijn/haar diploma haalt. Dit gebeurt dus ook op Agoriaanse wijze, met coaching en veel eigenaarschap voor de leerling over zijn/haar leerproces.