Wat doet Agora aan sport?

Sport wordt op een aantal momenten per week aangeboden, leerlingen kiezen een minimaal aantal momenten om deel te nemen.  Daarnaast kan er door een coach met een bevoegdheid Bewegingsonderwijs inspiratiesessies gegeven worden.
Leerlingen kunnen vanuit een challenge ook een sportworkshop of sportochtend organiseren, ook kunnen zij bijvoorbeeld sportactiviteiten met en in de buurt organiseren voor diverse doelgroepen.