Wat wordt er van de ouders verwacht?

Het absolute vertrouwen in hun kind. Daarnaast verwachten wij een actieve inbreng en hoge mate van betrokkenheid van ouders. In de eerste plaats bij de ontwikkeling van hun eigen kind, door bijvoorbeeld regelmatig bij te dragen met feedback op de voortgang van het kind en daar ook zelf initiatief in te nemen.

Ook kunnen ouders bijdragen door inspiratiesessies te geven, excursies te begeleiden of betrokken te zijn bij één van de oudergroepen zoals de denktank of inrichting van de Agora ruimte.

Ouders zijn vaak de ambassadeurs van Agora, blijkt uit ervaring. Ze zijn solidair aan de leerbenadering van Agora maar voorzien ons ook continu van waardevolle feedback. Saga Driehuis organiseert volgend jaar ook ouderavonden voor ouders rondom een thema.

Wilt u nu al mee helpen? Of heeft u hier vragen over, neem dan contact op met de teamleider van Saga Driehuis via info@sagadriehuis.nl