Community school

Saga Driehuis is een community school. Dat betekent dat de school niet alleen bestaat uit coaches, leerlingen en een gebouw. Nee, iedereen die met Saga verbonden is, is onderdeel van de leeromgeving van onze leerlingen. Dat zit in het diepst van het gedachtengoed van Agora.

Het Agora onderwijs gelooft niet dat onderwijs er is om leerlingen klaar te maken voor de maatschappij, maar dat leerlingen het meeste leren als ze midden in de maatschappij staan. Als ze meedoen. En als ze zien dat ook hun ouders en iedereen die in en om school een rol speelt, actief bij hun ontwikkeling betrokken is.

Saga wil dus ‘midden in de wereld’ staan. Daarom vinden we het heel belangrijk dat we niet alleen in verbinding staan met leerlingen en ouders, maar ook met buurtbewoners, lokale ondernemers, experts en wetenschappers. Deze ‘supporters’ dragen ieder op hun eigen manier bij aan de ontwikkeling van de school. Beleidsmatig, maar soms ook heel praktisch. Maar altijd als onderdeel van ‘het marktplein’ dat Agora is.

Meedoen?

Op Saga zijn ouders actief betrokken bij het onderwijs. Hoe dan? Nou op heel veel manieren. Natuurlijk ben je als ouder op de hoogte van de challenges en ontwikkelingen van je eigen kind. Maar daarnaast hebben we jullie nodig in onze commissies en werkgroepen. Praat mee in de MR, kom naar een community avond of beter nog: kom een inspiratiesessie geven.

 

Wil je actief worden in een van de onderstaande activiteiten en commissies?

  • Deelnemen aan  MR
  • Inspiratiesessie geven
  • Groencommissie
  • Sponsorcommissie
  • Ondernemerscomissie
  • Enzovoorts
 

Geef je snel op via meedoen@sagadriehuis.nl.

Kom inspireren!

Op Agora werken leerlingen aan hun eigen challenges. Maar iedere challenge begint met een idee, een vraag, een vaag vermoeden dat uiteindelijk groeit tot inspiratie. Daarom zijn wekelijkse inspiratiesessies een vast onderdeel van het programma. Inspiratiesessies zijn workshops, excursies, presentaties of lezingen over allerlei interessante onderwerpen.

Het doel van de sessies is on de leerlingen in aanraking laten komen met onderwerpen die nieuw voor ze zijn.  Onderwerpen die misschien wel de fire starter kunnen zijn voor een mooie nieuwe challenge. Want een inspiratiesessie over filmmaken, kan zomaar leiden tot een hele interessante challenge, waarin een leerling een documentaire gaat maken over het leven in de sloot achter zijn huis.

Heb jij een idee voor een goede inspiratiesessie en iemand die die sessie kan geven? Laat het ons gelijk weten via de link hieronder!

MR

Natuurlijk heeft Saga Driehuis ook een MR; Een medezeggenschapsraad. Die zal bestaan uit 2 leerlingen, 2 ouders en 2 medewerkers van Saga Driehuis. De MR levert een onmisbare bijdrage in de belangrijke beslisprocessen en heeft een adviserende en signalerende functie naar de schoolleiding.

Leerlingeninspraak

Leerlingen hebben wat te vertellen op Saga. Uiteraard is er de leerlingenraad, die gevraagd en ongevraagd met voorstellen komt over allerlei zaken die de kwaliteit van het onderwijs en het leef- en schoolklimaat kunnen verbeteren. Maar elk schooljaar stellen de leerlingen en coaches ook samen een code op waarin wordt vastgelegd hoe wij in onze leergemeenschap met elkaar omgaan en waar wij elkaar op kunnen aanspreken. De bouwstenen hiervan zijn zichtbaar in de verschillende coachgroepen. Daarnaast is er een leerlingenstatuut met een overzicht van de rechten en plichten van de leerlingen op onze school. Daarin gaat het minder om omgangsvormen, maar vooral over allerlei formele en procedurele zaken. Het leerlingenstatuut wordt elke twee jaar opnieuw vastgesteld met de leerlingen en bekrachtigd door de leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad. Wijzigingen in het leerlingenstatuut kunnen worden voorgesteld door de leerlingen en door de schoolleiding.