Afwezigheid

Ziekmeldingen dienen vóór 08:30 uur te worden doorgegeven via Magister of via het algemene nummer. Het algemene nummer van Saga op is te bereiken op wekdagen van 08:00 uur tot 17:00 uur:  06 343 008 34

Verlof

  • Medisch bezoek: Afspraken bij bijvoorbeeld de huisarts/tandarts maak je bij voorkeur buiten schooltijden. Mocht dit niet mogelijk zijn, geef dit dan door aan de  administratie of coach.
  • Vakantie en/of familieomstandigheden: Voor verlof wegens extra vakantie of familieomstandigheden moeten we ons als school houden aan de richtlijnen van de Leerplichtwet.
  • Verlof van één dag: Verlofaanvragen voor één dag, bijvoorbeeld een bezoek aan een vervolgopleiding of gewichtige omstandigheden, worden van te voren aangevraagd via de teamleider.