Afwezigheid

Neem voor 9:00 uur telefonisch contact op met school om een zieke leerling af te melden via 06 – 343 008 34.

Verlof

  • Medisch bezoek: Afspraken bij bijvoorbeeld de huisarts/tandarts maak je bij voorkeur buiten schooltijden. Mocht dit niet mogelijk zijn, geef dit dan door aan de coach.
  • Vakantie en/of familieomstandigheden: Voor verlof wegens extra vakantie of familieomstandigheden moeten we ons als school houden aan de richtlijnen van de Leerplichtwet.
  • Verlof van één dag: Verlofaanvragen voor één dag, bijvoorbeeld een bezoek aan een vervolgopleiding of gewichtige omstandigheden, worden van te voren aangevraagd via de teamleider.